Hvad betyder de forskellige funktioner?

Generelt

Samtalekvaliteten for et given intercom- og/eller bike2bike-anlæg er afhængig af div. parametere. Det er f.eks.
1.Vindstøj fra motorcyklens fysiske udformning. 
2.Hjelmens arodynamik (hvor støjsvag er hjelmen?).
3.Hvor høj er den eller de personer der er koblet til anlæget?
Derfor er det en god ide, at stile efter en rimelig støjsvag hjelm.

De højtydende PA-trin sørger for problemfri samtaleforståelse op til hastigheder over 200 km/t. Specielle talefiltre og den viderudviklede mikrofon med støjkompensation, samt en ektrem lille/snæver karakteristik undertrykker i vid udstrækning vind- og kørestøj.

Tekniske data
1. Baehr's mikrofon er af typen "aktiv kondensatormikrofon" og fødes med 9VDC fra styreboksen. 
Mikrofonens formodstand er på 3,3Kohm. Spændingen over selve mikrofonen er ca. 4VDC. 
2. Hjelm udgangsniveau'erne er på 2000mV (AC-koblet). Kan belastes med 1Kohm eller mindre ned til 8ohm. 

 

 
Ordforklaring

Kanalseparation
sørger for en klar og problemfri samtaleoverførsel. Minimum af vindstøj (overført fra den anden kanal) samt en bedre kommunikationsforståelse.

God samtaleforståelse ved over XXX km/h
betyder, at samtalekvaliteten er afhængig af de individuelle betingelser på motorcyklen - turbulenser, hjelm, kåbe osv. 
Ved en gennemsnitlig vædi af ovenstående opnås en god samtaleforståelse op til den angivende hastighed. Et bedre resultat opnås ved brug af en meget støjsvag hjelm (f.eks. Silencer, Exception).
Et mindre positivt resultat får man ved brug af en meget støjende hjelm eller jet-hjelm el. lign.

Tale-lydstyrke-automatik
tilpasser automatisk tale-lydstyrken i forhold til støj-omgivelserne. Derved opnår man en ensartet kvalitet af samtaleforståelsen op gennem hele hastigheds-området.

Tale-automatik
slukker, når der ikke snakkes, for kommunikationen så generende støj ikke overføres (fra en hjelm til den anden). Mikrofonen er i "stand by" og åbner lyn hurtig, når en samtale påbegyndes. Denne forbilver aktiv under hele samtalen plus 2-3 sekunder.

Tilpasning-automatik med enkeltmåling pr. hjelm
muliggør individuel mikrofontilpasning (mikrofonens følsomhed) i hver enkelt hjelm (høj følsomhed ved en støjsvag hjelm og lav følsomhed ved f.eks. en jet-hjelm). 

Intelligent audio-indgang
sørger for problemfri tilslutning af en udgangs-svag walkman eller en bil-radio med stor udgangs-effekt.
Med det respektive tilslutnings-kabel er musiknydelsen helt i top.

Intelligent audio-indgang high end
er opbygget som en alm. audio-indgang, men er potentialefri samt indeholder et støjfilter. 

Audio-signal-forstærkning
hæver lydstyrken på en udgangssvag walkman, MP3-player eller lig.

Audio-lydstyrke-forstærkning (taleforstærknings-automatik)
tilpasser automatisk musiklydstyrken til det givende støjniveau. Herved er vol. betjening af walkman/radio o. lig. under kørsel unødvendig. Ved kørsel-start stilles lydstyrken til et behageligt niveau og resten reguleres af elektronikken.

Audio-tale-automatik
fader musik eller nyheder i baggrunden når en samtale påbegyndes. 

Audio-radio-automatik
fader musikken og/eller samtale i baggrunden ved et radio-opkald fra en anden MC (bike-2-bike)

Sing-along automatik
forhindrer ved solokørsel, at musikken fader ud hvis man får lyst til at synge med.

Interface til PMR-Radio
muliggør tilslutning at en PMR-radio(personel mobile radio) (bruges i forb. med bike-2-bike). Desværre er disse ikke alle egnet til de ekstreme situationer man har behov for, når de skal bruges i forbindelse med bike-2-bike kommunikation.

Universal interface, stereo in/out
muliggør, med den respektive tilslutningsledning/adapter, tilslutning af næsten enhver type audio- , bike-2-bike radio- , stemmevejlednings- eller optage-unit. Her er både signal ind- og udgangen i stereo.

Prioriterings-automatik
forhindrer, at flere indkommende signaler blandes sammen, når disse modtages samtidig. Dermed er det muligt at behandle op til 5 audio-kilder samtidig uden videre. Hvilket signal der skal have 1., 2., 3., 4. og 5. prioritet, kan frit vælges efter ønske.

Ekstern-signal-forstærkning
er lig med audio-signal-forstærkning, gælder bare for alle universal-indgangene. Hæver lydstyrken på svage lyd-kilder.

Tilpasnings-automatik til hver enkelt hjelm via separate målinger og individuelle indstillinger

Individuel tilpasning af automatikkens parametere
betyder, at man kan finjustere samtaleanlæggets grundinstillinger for tale-og musiklydstyrken samt mikrofon-følsomhed osv. På baggrund af disse værdier foretager samtaleanlægget div. automatiske reguleringer. Denne mulighed gør samtaleanlægget fleksibelt for individuel tilpasning til ens egen motorcykel samt egne behov.


Om ophavsret
Kopiering m.v.

Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på MotoComs website stilles til rådighed for visning/læsning.
Du må gerne udprinte enkelte kopier til din egen private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. 
En virksomhed må således ikke udprinte artikler, produktinformationer m.v., heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere. 
Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.
Læs om ophavsretsloven hos Statens Retsinformation

Der tages forbehold for prisændringer på vores produkter og fejl på vores hjemmeside.

copyright©2001, MotoCom

Topsælgere